KOLONYA VE MASKEYİ SERMAYEYE ,100 MİLYARI YURTTAŞLARA DAĞITIN!

KOLONYA VE MASKEYİ SERMAYEYE 100 MİLYARI YURTTAŞLARA DAĞITIN!

Mehmet Balık

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu

Genel BaşkanıAKP iktidarını; ülkemizde çalışma yaşamını, yurttaşların mutfaklarına girecek gıdaları, asgari
ücretlileri, ailelerin temel tüketim malları ile doğalgaz, su ve elektrik gibi pek çok hizmeti etkileyecek
koronvirüsü salgına karşı gerçekçi çözümlerle hareket etmeye ve yurttaşları etkileyen krize karşı halkın
yararına paketler uygulamaya çağırıyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm
Toplantısı” sonrasında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen 100 milyarlık kaynakla ekonomiyi
düzeltecek sözde paket açıkladı. AKP iktidarı ekonomiyi düzeltecek sözde 21 maddelik tedbirler
içerisinde her zaman olduğu gibi yine sermaye destek verildi yurttaşların payına “maske ve kolonya”
çıktı. Bu maskelerin dahi tüm yurttaşlara verilmeyecek olması bu paketin amacının salgınla mücadele
olmadığını sermayeyi ve patronları kurtarma dönük olduğunu göstermiştir.
Gelişmiş ülkeler, virüs salgınına karşı ekonomi ve günlük yaşama etkilerini azaltmak amacıyla
çeşitli tedbirler açıklamaktadır. ABD başta olmak üzere, gelişmiş kapitalist ülkelerin Merkez Bankaları
sermayenin kurtarılması için trilyonlarca dolarları harcamayı göze almıştır. Sermayeye ayrılan
kaynakların onda birini bile virüsün asıl hedefi olan insanlığın kurtarılması için kullanılmadığı ortadır.
Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ülkelerin koronovirüsünün yarattığı ekonomik
tahribata karşı paket açıkladılar. ABD 1 trilyon dolarlık paket, Almanya 1 milyar Euro, İngiltere 330
milyar Sterlin, Fransa 45 milyar Euro, İtalya 25 milyar Euro, İspanya 200 milyar Euro paket açıkladılar.
Salgına karşı kapitalist devletler sermayeye öncelik verse de ABD halkına 1000 dolarlık çek
dağıtarak destek vereceğini, Fransa zorda olan küçük şirketlerin kira, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını
askıya alacağını, Avrupa ülkelerinin çoğunda doğrudan emekçiyi-çalışanı-çalışmayanı gözeten önlemler
bulunacağını açıkladılar.
AKP iktidarının açıkladığı 100 milyarlık paketle diğer ülkelerin açıkladığı paketler
karşılaştırıldığında ağırlık olarak sermayeyi ve patronları merkez aldığı görülmektedir. Bu paket AKP
iktidarının ranta dayalı, dışa bağımlı bir ekonomi politikasının sonucunu yansıtmaktadır.
AKP iktidarı Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini gelişi güzel harcamasaydı bugün çalışana-
emekliye sadece kolonya vermek zorunda kalmazdı.
Ülkemizde enflasyon, zamlar, faizler, adaletsiz vergi dilimleri, döviz kurundaki artış ve işsizlik
sürekli artmaktadır. Açlığın ve yoksulluğun ülkemizde adeta sıradanlaştığı koşulları yaşanmaktadır.
İşçinin ve kamu emekçinin yaşam şartlarının zorlaştığı dönemde krizin ve salgının bedeli emekçilerin
sırtına yüklenmektedir.
Salgına karşı gerçekçi önlemler almayan iktidar krizi derinleştirir ve ekonomik-mali çıkmazları
büyütür. AKP hükümetinin açıkladığı paket yurttaşları aldatmaya dönüktür.
Yurttaşların hayatının söz konusu olduğu dönemde paranın ve sermayeye teşviklerin konuşulduğu
ortamda salgınla mücadele ciddiyeti olamaz.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Acilen AKP iktidarını ekonomik krize ve salgına karşı
emekçiyi ve çalışana yönelik aşağıdaki önlemleri almaya çağırıyoruz;

 Kamu emekçilerine 2020 yılı için ön görülen zam oranları tekrar güncellenmeli gerekirse toplu
sözleşme masası tüm sendikaların dahil olacağı şekilde tekrar kurulmalıdır.
 Virüs salgını ile mücadele 83 milyonun meselesidir. Yine mücadele Programı açıklanırken belirli
sendikaların toplantıya dahil edilmesi bu mücadelenin toplumsallaşmasına zarar vermektedir.
Çalışma bakanı tüm sendikaların dahil olduğu yeni bir değerlendirme toplantısı yapması
gerekmektedir.
 Çalışanlara 3600 ek gösterge bu süreçte derhal verilmelidir.
 En düşük memur maaşı yoksulluk sınırı olan 9 bin TL ye çekilmelidir.

 Tüm memurlar bu süreçte idari izinli sayılmalıdır.
 Anayasal bir kurum olan ekonomik ve sosyal konsey derhal toplanmalıdır.
 Sermayeye layık görülen 100 milyar TL’lik destek paketinin kapsamı ülkenin yüzde 70’ini
oluşturan emekçilere yönelik daha fazla geliştirilmelidir.
Mehmet Balık

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu

Genel Başkanı