ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

 

 

ÇOCUK KİTAPLARI HAFTASI

YAHYA AKSOY

(Kasım ayı 2.pazartesi ile başlayan hafta)
İnsan duyan, düşünen bir varlıktır. Duygularını, düşüncelerini söz ya da yazı ile ifade eder. Duygu ve
düşünceler yazıyla edebî bir biçimde aktarılarak, şiirler, edebî metinler, bu metinler de bir araya getirilirse
kitaplar oluşur. İnsanın kitapla ilişkisi çocuk yaşlarda başlar. Okul öncesinde anne ve babalar çocuklarına
şiir, hikâye ve masallar okurlar. Boyama kitapları alırlar. Çocuk kitaba, okumaya ilgi duymaya başlar, okur,
öğrenir. Böylece çocukların kelime dağarcıkları, hayal dünyaları gelişir. Hayata daha kolay uyum gösterir.
İyiyi, güzeli, doğruyu fark eder, güzel alışkanlıklar kazanır.
Bilgiler, kitaplar aracılığıyla geçmişten geleceğe uzanır. Bizden önceki insanların buluşlarını, yaşayışlarını
kitaplardan öğrenebiliriz. Bu nedenle geçmişle gelecek arasında en sağlam köprü kitaplardır. Kitap, bilgi,
kültür kaynağıdır. İnsanın dostu, arkadaşıdır. Onlar yolumuzu aydınlatan ışıklardır. Başarı ve mutluluk
rehberleridir. Kitaba önem vermeyen toplumlar her zaman geri kalır. Cahilliğin karanlığından aydınlığa bir
türlü çıkamazlar. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap okuma alışkanlığı
kazandırılmalıdır. Çocuk kitapla aile içinde tanışmalıdır. Kitap okuyan, ona önem veren bir ailede yetişen
çocuk kitabı sevecektir.Çocuklara ve çocuk kitabı yazarlarına selamlar başarılar.