indir.jpg YAHYA AKSOY

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

YAHYA AKSOY

Tiyatromuzun mimarı Muhsin Ertuğrul ustamızın dediği gibi,“fırın açmayan ülkede
insanlar aç kalır, ölür ama tiyatro açmayan bir ülkede insanlar ruhen aç kalır, birbirini
öldürür.”
Tarih boyunca insanlığın ortak sesi olan tiyatro, bütün yönleriyle görkemli bir anıt ve
meşale gibi hep ayakta kalmıştır.Tiyatro, sanat ve eğitim alanında bir okuldur, yediden
yetmişe herkes orada okur.
Tiyatro, gönülleri, akılları, ruhları ve bedenleri yıkar, arıtır, durular, kurular ve insanları
hayata bağlar. Hayattan alır hayata , insandan alır insana ve toplumdan alır topluma verir.
Halkın yaşam felsefesi , sesi, nefesi, heyecanı ve umut kaynağıdır.
Dünya Tiyatro Günü 1961’de Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International Theatre Institute)
tarafından kuruldu.Her yıl 27 Mart günü ITI merkezleri ve dünya çapında tiyatro grupları
tarafından kutlanmaktadır. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalarda yer
almaktadır
Tiyatrodaki söz yağmuru gönülleri, akılları, ruhları ve bedenleri yıkar, arıtır, durular, kurular ve
insanları hayata bağlar. Hayattan alır hayata verir, insandan alır insana verir, toplumdan alır
topluma verir. Halkın gözü, kulağı, sesi, nefesi, heyecanı ve umut kaynağıdır tiyatrolar.
Her yıl tiyatro ve tiyatroyla ortak çalışan diğer sanat disiplinlerinden gelen üstün başarılı
bir sanatçı bu gün için bir konuşma yapmaya davet edilmektedir. Uluslararası Bildirge
olarak görülen bu konuşmanın metni 20’den fazla dile çevrilmekte, pek çok gazetede
yayınlanmakta ve dünya üzerindeki pek çok tiyatro grubunun oyunundan önce
okunmaktadır. Pek çok televizyon ,radyo kanalı ve basın aracılığı ile bu bildirgeyi beş
kıtanın her köşesindeki dinleyicilere ulaştırmaktadır.
Dünya Tiyatro Günü tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir
araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar
arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülmektedir. Dünya Tiyatro
Günü’nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro
gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynamaktadır. Tiyatrolar hayatın
aynasıdır…Geçmişten geleceğe uzanır.
“Bugün, “Dünya Tiyatro Günü”… Bugün, sahnede olma günü…Umut ve güvenle hayata
bağlanma günü.
Sanatçılar heyecanla, tutkuyla, özveriyle, özgün olarak sahnelere kan verirler ve
sahnelerde can verirler. Sahneler hayat, hayatlar sahne olur ses verir ve ders verirler.
Sanatçılar sahnede hem öğretmen, hem öğrencidirler. Halkla bütünleşirler.Korunmalı,
geliştirilmeli ve desteklenmelidirler. Tiyatro, dinlemeyi, düşünmeyi, davranışlarda saygılı
olmayı, öfkeye esir olmamayı, sevgi ve hoşgörünün insanı mutlu edeceğini, görmeyi, bakmayı,
söz sanatının yüceliğini, onur ve erdemin insanlar için değişmez gerçekler olduğunu ve daha
nice insani değeri öğretir, yerleştirir, geliştirir. Haksızlığı eleştirir, adaleti yüceltir. Sosyal ve
kültürel yaşama umut, heyecan ve verim katar. İnsanların bakış açılarını geliştirir. Destanları,
ağıtları, şarkıları, türküleri, masalları ve halk hikâyelerini yaşatır. Davranış güzelliğine, çevre
bilincine, dünyaya ve doğaya bakış açısına açılar katar.
“ Dünya Tiyatrolar Günü” kutlu olsun .Tiyatrolar, insanlığın ve tarihin belleği ve
hafızasıdır. Bu hafıza toplumu besler ve geliştirir. Yaşasın hayat ve yaşasın insanlığı
bilgiden bilince ulaştıran ve insanlığı yaşama bağlayan tiyatrolar…

YAHYA AKSOY

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *