Devlet 2 Kat daha borçlanacak….

Yeni Ekonomi Programı’nda açıklanan bütçe hedeflerini içeren 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

TBMM’ye 17 Ekim’de sunulan teklifte TBMM’ye 2021 yılında bütçe giderleri 1.35 trilyon lira, bütçe gelirleri 1.1 trilyon lira, vergi gelirleri 922.7 milyar lira, bütçe açığı 245 milyar lira olarak öngörüldü.

2020 bütçesinde gider 1 trilyon 95.5 milyar lira, gelir 956.6 milyar lira, bütçe açığı ise 138.9 milyar lira öngörülmüştü.

Teklifin TBMM’ye sunulması ile birlikte TBMM Plan ve Bütçe Komisyon’unda yaklaşık iki ay sürecek bütçe görüşmeleri başlayacak. Bakanlıkların bütçeleri tek tek görüşülecek. Daha sonra görüşmelere TBMM Genel Kurulu’nda devam edilecek.

Bütçede personel giderlerine 326.6 milyar lira, sosyal güvenlik prim ödemelerine 54.5 milyar lira, kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alım giderlerine 89.1 milyar lira, cari transferlere 536 milyar lira, sermaye giderlerine 103.7 milyar lira, sermaye transferlerine 8.8 milyar lira, borç verme giderlerine 38 milyar lira, yedek ödeneklere 9.9 milyar lira, faiz giderlerine de 179.5 milyar lira ayrıldı.

Bütçede yerel yönetimlere ayrılan kaynak ise 114 milyar lira öngörülüyor.

Bütçe verilerine göre en büyük kaynak Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitim hizmeti veren diğer kurum ve kuruluşlara veriliyor. 2021 için ilgili alanda 211.4 milyar lira kaynak ayrıldı.

Öte yandan Hazine’nin borçlanma limitini 2020 için 2 katına çıkaran kanun teklifi de TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi